Lielākās lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas aktīvi iesaistās diskusijā ar Zemkopības ministriju, lai skaidrotu atbalsta nepieciešamību siltumnīcu saimniecībām. Izstrādājot normatīvos aktus par Eiropas Savienības līdzekļu pārdali periodā no 2014. līdz 2020.gadam  modernizācijas projektiem, aicinām rast iespēju palielināt atbalsta intensitāti, papildus 10% apjomā, projektiem, kuri tiks realizēti dārzeņu, augļu un ogu audzēšanai segtajās platībās, vai kuri ir izstrādāti, lai realizētu jaunu siltumnīcu būvniecību.