Vakar, 15.maijā, Zemkopības ministrs Latgalē tikās ar biedrības "Zemnieku saeima" (ZSA) vadību un apmeklēja saimniecību SIA "Latgales dārzeņu loģistika", kur kopīgi diskutēja par uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos, tirdzniecības iespējām un valsts iepirkumiem, kā arī papildus pievienotās vērtības radīšanu uzņēmumos. Tāpat tikšanās laikā ZSA biedri ar ministru pārrunāja problēmu ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. 

Vizītes laikā dalībnieki bija patīkami pārsteigti par videi draudzīgu un jaunākajām tehnoloģijām bagātu uzņēmumu, kas 0,5 ha platībā modernās siltumnīcās audzē tomātus un nodarbina 25 darbiniekus. Uzņēmuma produkcija jau tiek piedāvāta veikalos visā Latvijā. Atšķirībā no importa dārzeņiem, kas ceļo līdz Latvijai nedēļām, veikalu tīkliem "Mežvidu" tomāti no siltumnīcas tiek piegādāti vienas dienas laikā. Uzņēmums nedomā apstāties pie pašreizējām investīcijām un sasniegtā, bet paplašināsies un veidos tomātu pārstrādi.  

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: "Siltumnīcu komplekss "Mežvidi" ir mūsdienīga uzņēmuma paraugs, kas veiksmīgi piesaista ES finansējumu, izmanto modernākās tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus efektīvai saimniekošanai. Prieks, ka uzņēmums domā gan par attīstību, gan produktu pievienotās vērtības paaugstināšanu."

SIA "Latgales dārzeņu loģistika" valdes loceklis Edgars Romanovskis: "Esam pateicīgi par to, ka Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Zemnieku saeima rada iespēju apmeklēt mūsu saimniecību un esam gandarīti par auglīgo diskusiju. Kā svarīgākais jautājums bija par lauksaimniecības uzņēmumu Modernizācijas programmu, kur bijām vienisprātis, ka arī nākamajā plānošanas periodā vajag turpināt šo programmu. Tāpat ar Zemkopības ministru tika nonākts pie kopēja secinājuma par integrētu risinājumu nozīmi Latvijas lauksaimnieku konkurētspējas palielināšanai, kas Mežvidu saimniecības gadījumā ir vietējās energoresursu izmantojošas biomasas koģenerācijas elektrostacijas būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā, kā arī energoefektīva augu gaismošanas sistēmas izveide. Ar prieku atzīmējam, ka visos mūsu svarīgajos jautājumos radām sapratni un atbalstu no ministra puses."

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāts un apskatīts piemērs, kā Kārsavas novadā tiek ap-mežotas ievērojamas platības lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Biedrības "Zemnieku saeimas" biedrs un IK "Izidori" saimnieks Valdis Zujs no Rēzeknes novada: "Ministru vakar pārsteidza, cik lielos apmēros Latgalē ir apmežotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes un kādu iespaidu tas atstāj uz pašvaldību nodokļiem. Šobrīd par apmežotu LIZ īpašnieks nemaksā zemes nodokli, kas atstāj graujošu iespaidu uz pašvaldību budžetiem. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja pašvaldībās ir ienākuši viens vai vairāki investori, kas katrs apmežojis simtiem vai pat tūkstošiem hektārus. Uzskatu, ka nevienu LIZ nedrīkst apmežot un vēl jo vairāk iegansts nevar būt reljefaini lauki. Ja Padomju laikos laukus varēja apstrādāt ar tolaik pieejamo tehniku, tad mūsdienās tai vispār nevajadzētu būt problēmai. Svarīgākais ir, kādus likumus mēs pieņemam, lai aizsargātu savu zemi. Mani aizrauj tas, ko daru, bet es nevaru konkurēt ar ārzemju investoriem. Tādēļ ceru, ka Latvijas valdība un Saeimas deputāti beidzot apzināsies problēmu un radīs labvēlīgus apstākļus zemnieku konkurētspējai un attīstībai. Tāpat visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jādomā un jāapzinās, kam pārdot zemi, jo mēs visi un ikkatrs esam atbildīgi par valsts nākotni."

Vizītē piedalījās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, biedrības "Zemnieku saeima" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja, Valsts sekretāra vietniece Rigonda Pārsla Krieviņa, ministra biroja vadītāja Kristīne Rīna un "Zemnieku saeimas" biedri.

Par biedrību "Zemnieku saeima" Biedrība "Zemnieku saeima" (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir 861 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm.

2014.gada 16.maijs. Informāciju sagatavoja Līva Liepniece, biedrības "Zemnieku saeima" sabiedrisko attiecību speciāliste.

Papildu informācija:

ZSA sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Liepniece This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +371 29237221 www.zemniekusaeima.lv

 

Publicēta: 16.05.2014 17:37

Preses relīze, LETA